Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη μέσω Τeamviewer ή AnyDesk, όπου είναι εφικτό.

 

Παρακαλούμε πριν την παραγγελία της υπηρεσίας μας επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε εάν το πρόβλημα σας μπορεί να λυθεί απομακρυσμένα.

Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη

15,00 €Τιμή